Единственото ефективно лечение на диабетната ретинопатия е лазерното лечение – навреме и правилно проведено.  С помощта на флуоресцеиновата ангиография се локализират оточните зони, които трябва да бъдат ”подсушени” с лазер. Очният лекар прилага лазерните коагулати с голяма прецизност, избягвайки областта на фовеата (централната част на макулата, отговаряща за централното зрение). С помощта на лазертерапията загубата на зрението при пациенти с непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) се предотвратява в повече от 70% от случаите. Важно е да се знае, че лазерната терапия невинаги подобрява зрението, но е необходима за спиране на по-нататъшното му влошаване. Повечето пациенти с оток на макулата могат да претърпят 2 или 3 сеанса за премахване на отока.

Резултат с изображение за laser photocoagulation for diabetic retinopathy

 

При някои пациенти с вътреочен кръвоизлив тази процедура е невъзможна поради това, че лазерният лъч не е в състояние да достигне очното дъно. Ако кръвоизливът не изчезне за няколко седмици или месеци, трябва да се извърши витректомия (изчистване на кръвта по хирургичен път), като лазерът се прилага по време на хирургичната процедура или след това. При пациенти с тракционно отлепване на ретината витректомията се прилага доста по-рано.

Съществуват няколко основни лазерни техники: панретинена лазер коагулация, фокална лазер коагулация и грид – техника при хроничен едем в задния полюс. Панретинена лазеркоагулация се постига с около 3 000 – 3 500 лазеркоагулата по повърхността на ретината осъществени в 4–5 последователни лечебни сеанса в течение на 4 -5 последователни месеци. Самите процедури са безболезнени и се извършват под топикална анестезия.

Ранното откриване на диабетната ретинопатия,навременното й лечение, тясното сътрудничество между личния лекар, ендокринолога и офталмолога ще предпазят диабетно болните от слепота и инвалидизиране.

 

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОЧНИТЕ ДЪНА НА БОЛНИ С ДИАБЕТ ОТ ОФТАЛМОЛОГ

  • Преглед на очните дъна при откриване на диабета
  • При пациенти, без установени при първия преглед промени, се прави ежегоден контрол
  • При пациенти, с установен диабет с давност на диабета 8 – 15 год., се извършва ежегодна фундоскопия и флуоресцеинова ангиография(ФА) на 2 год. до установяване на диабетична ретинопатия
  • При установена диабетична ретинопатия се извършва контролна фундоскопия на 6 мес. и ФА ежегодно
  • При установяване на едем в задния полюс и начална неоваскула- ризация се предприема лазеркоагулация
  • Контролните прегледи след приключване на лазеркоагулацията са ежемесечни, а след третия месец се извършват на 6 мес.

От 15 години в Очен Медицински Център „ВИСТА”  се прилага   лечение с лазер  на диабетна ретинопатия, като 2015 г. работим с най-новия модел на водещата фирма в производството на очни лазери ELLEX .