За нас

Началото на извънболничната специализирана медицинска помощ е от 1992 год. със създаването на частен лекарски кабинет. През 1995 год. с няколко колеги спечелихме на търг общинско място с отстъпено право на строеж на ул.”Стефан Караджа” 88, на което построихме Медицински център ”Свети Лука”.

 

 

 

 

 

 

 

От началото на работата на практиката разширяваме непрекъснато дейността си, като увеличаваме и модернизираме оборудването си и едновременно с това въвеждаме нови методики в работата си. На площ от 80 кв.м. имаме разгърнати два кабинета, чакалня и сервизни помещения. Основният ни кабинет е оборудван с офталмологичен юнит с шпалт-лампа на фирмата CSO, авторефрактокератометър HUMPHREY – ZEISS и проектор на знаци за изследване на зрителната острота на СSO. През 1998 год. закупихме периметър KOWA AP –340 на японската фирма KOWA, като за първи път в района въведохме автоматичната компютърна периметрия по 15 програми.

 

 

 

 

 

 

 

От 1999 год. имаме закупен лазерен апарат LAZEREX LPI 532 PHOTOCOAGULATOR на австралийската фирма LAZEREX с което възтановихме методиката лазер терапията при съдови заболявания на ретината включително и на диабетична ретинопатия в условията на частна практика. От 2009 год. вече разполагаме с последен модел лазер на фирмата ELLEX и оптичен кохерентен томограф STRATUS OCT 3 на фирма ZEISS.

 

 

 

 

 

 

 

След закупуването на А scan OPHTHASONIC на американската фирма MENTOR разработихме и изпoлзуваме в нашата работа и ултразвуковата диагностика.

 

 

 

 

 

 

 

От месец декември 2015 г. разполагаме с нов съвременен лазер на австралийската фирма ELLEX за извършване на капсулотомия при вторична катаракта, периферна иридотомия при закритоъгълна глаукома и лечение на мътнини в стъкловидното  тяло – ВИТРЕОЛИЗА.

 

 

 

 

 

 

 

От началото на 2019 г. имаме на разположение нов съвременен комбиниран апарат  Auto Ref / Kerato / Tono / Pachymeter
TONOREF 3 на фирмата Nidek.

 

 

 

 

 

 

 

От 2000 год. имаме сключен договор с Районна Здравноосигурителна Каса ( РЗОК), а от няколко години и такъв за извършване на високоспециализирана дейност:

 

 

 

 Лазертерапия при диабетна ретинопатия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Флуоресцеинова ангиография на съдовете на окото

 

 

 

 

 

 

 

При редица заболявания на очното дъно лазеркоагулацията е основен метод на лечение, а при диабетичната ретинопатия тя се явява единствен ефективен метод на лечение, когато е започната навреме и проведена последователно и професионално. Точни индикации за лазер лечение се поставят на базата на направена флуоресцеинова ангиография (ФА) на очното дъно с помощта на фундус камера.

 

 

 

 

 

 

 

Използваната от нас фундус камера VISUCAM lite на фирмата Carl Zeiss е последно поколение дигитална камера. Флуоресцеиновата ангиография изяснява патогенезата на заболяванията на ретината, а лазер терапията се явява патогенетичното им лечение.Това обуславя разглеждането на диагностичната методика ФА и лечебната методика – лазер терапия като едно неразривно цяло. ФА се явява метод с големи диагностични възможности при заболявания на ретината , който прецизира и уточнява индикациите за приложение на лазер терапия и контролира резултатите в хода и края на лазерното лечение.

 

 

 

 

 

 

 

ФА методиката се състои в следното: Венозно се инжектира от медицинската сестра 20 % апирогенен разтвор на натриевата сол на флуоресцеина в ампули от 5 мл. и посредством фундус камерата наблюдавайки очното дъно се правят серия от снимки, които позволяват да се визуализира преминаването на веществото през съдовете на очното дъно, тяхната пропускливост и натрупването му в тъканта на очното дъно. Регистрираните промени се отчитат и анализират от лекаря и на тази база той подбира най-правилната техника за лазерното им лечение и контролира ефекта от това лечение.

 

 

 

 

 

 

 

Навременното диагностициране на промените при съдовите заболяванията на ретината и по специално при диабетната ретинопатия е от изключителна важност за предотвратяване на слепотата от нея. Като се има впредвид, че в България около 2 % от населението е с диабет, а слепотата от диабет е на първо място сред причините за слепота в България, може да се разбере сериозността на проблема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с методиката имаме завършени курсове от д-р Кроснева:

 

 

 

 

 

 

 

 • Флуоресцеинова ангиография – 1989 год.
 • Лазер терапия в офталмологията – 1990 год.
 • Приложение на лазерите в офталмологията – 1990 год.
 • Лазер терапия при заболявания на ретината – 1992 год.
 • Участие в симпозиум по ангиография и лазер CRETEIL в клиниката на проф. G.COSCAS и G. SOUBRANE и индивидуално едномесечно обучение по лазер терапия в същата клиника – април 1999 год.
 • Лазерно лечение на хориоретината – 1999 год.
 • Курс по лазер терапия в офталмологията – 2002 год.

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  В този период има публикации на Националната конференция с международно участие “Проблеми на слепотата в България” – октомври 1992 год.:

   

   

   

   

   

   

   

  • Слепота от дегенерации на макулата по материали на Очното отделение и на Кабинета по флуоресцеинова ангиография и лазер терапия на ОРБ – Стара Загора за периода 1987 – 1992 год.
  • Слепотата от диабетна ретинопатия и усложненията й по материали на Очното отделение и на Кабинета по флуоресцеинова ангиография и лазертерапия на ОРБ – Стара Загора за периода 1987 – 1992 год.

   

   

   

   

   

   

   

  Така също и на Пети национален конгрес по офталмология с международно участие – октомври 1990 год. с : Структурно разпределение на макулените дегенерации по ФА материали на Очното отделение на ОРБ – Стара Загора

   

   

   

   

   

   

   

  От д-р Христозов:

   

   

   

   

   

   

   

  • Флуоресцеинова ангиография на заболявания на хориоретината- 2001 год.
  • Диабетна ретинопатия – ФА диагностика и лазерно лечение – 2003 год.
  • Факоемулсификация – оперативно лечение на катаркта – Нагпур, Индия – 2006 г.

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   В момента в основния кабинет работят трима лекари със специалност по Очни болести – д-р Кроснева, д-р Христозов и д-р Кроснев (от началото на 2003 год.).