Диагностика

Съвременната и модерна апаратура в “Очен Медицински Център ВИСТА” позволява ранна и точна диагностика на всички очни заболявания и своевременно адекватно лечение, съобразено с водещите световни стандарти:

Компютърна перимерия

Компютърната периметрия е метод, чрез който се определят границите и отпадания в зрителното поле. Зрителното поле представлява пространството, което окото възприема при фиксиран поглед напред в определена точка. Компютърната автоматична периметрия се извърша на апарат периметър, който представлява полусфера.

Периметрията се прилага при диагностиката и проследяването на редица заболявания:

  • Глаукома /златният стандарт в диагностиката и проследяването на заболяването/
  • Заболявания на зрителния нерв и мозъка /неврити,атрофии на зр.нерв, инсулти и т.н./
  • Тумори  /най-често вътремозъчни тумори/
  • Дистрофични увреждания на ретината, периферни ретинни дегенерации и т.н.

В нашия център компютърната периметрия се извършва с японския  анализатор на зрително поле –  KOWA

                                                                                                                                                                                               Изследването се състои в следното:

Изследва се всяко око поотделно, като на неизследваното око се поставя превръзка. През цялото време на провеждане на теста пациентът гледа в  светеща точка в центъра на периметъра без да отклонява поглед. На различни места от екрана се появяват примигващи светлинни маркери. Във всеки случай, когато види светлината пациентът натиска бутон. Съвременните апарати са високо чувствителни. Те “проверяват” пациента дали се опитва да “излъже” периметъра с фалшиво натискане на бутона или обратно, ако не е видял даден импулс поради разсейване. Тестът отнема от 3 до 10 минути за всяко око поотделно.

Изследване на цветното зрение, стереозрение

Тестове за цветно зрение (цветоусещане) служат за определяне на способността за различаване на различните цветове. Този тест се използва за скрининг за цветна слепота при хора със заболявания на ретината или зрителния нерв, както и при фамилна анамнеза за цветна слепота. Този тест се провежда и при кандидатстване за работа, за която цветната перцепция е много важна – при военнослужещи, електротехници, юристи. С този тест се отчита наличие на проблем с цветното зрение, но за да се прецизира локализацията на проблема, са необходими допълнителни изследвания.

 

Скиаскопия

Скиаскопията  е обективен метод за изследване на цялостната рефракция на окото, посредством търсене вида и промените на зеничната сянка. Метода е подходящ за изследване на бебета и малки деца.

Изследването се извършва в тъмна стая с помощта на електрически скиаскоп и набор от скиаскопични скали, като зеницата на окото е предварително разширена. Лекарят застава на разстояние 1 метър от пациента.

Посредством този метод на изследване се определя рефракцията на пациента.

Пахиметрия - (ултразвуково измерване дебелината на роговицата)

Пахиметрията представлява изследване при което се измерва дебелината на роговицата. Тя може да бъде централна (в една централна точка) или цялостна в няколко точки (топографска карта).

Пахиметрията е задължителна при комплексно изследване на глаукомата, тъй като от дебелината на роговицата зависи точната стойност на измереното вътреочно налягане.

Това изследване се провежда при:

  • пациенти диагностицирани или със съмнение за глаукома
  • пациенти, кандидати за лазерна рефрактивна корекция
  • при заболявания на роговицата

Нормално дебелината на роговицата е 500 -550 микрона. Тя може да варира от 450 до 750 микрона. Съществуват два вида пахиметри, ултразвукови и оптични. В нашия център ние разполагаме и с двата вида пахиметри.

Ехография: А сканиране

Ехографията се използва за изследване на очното дъно, когато има непрозрачни очни среди като мътнини на роговицата, плътна катаракта или кръв в стъкловидното тяло, както и на тъканите зад и около очната ябълка. С него може да се установи наличието и локализацията на отлепване на ретината, точните граници и височината на очни или орбитни тумори, дебелината на двигателните мускули на окото.

Тест за слъзна секреция, проходимост на слъзните пътища

Тест на Ширмер – това е офталмологичен метод, който позволява да се установи нивото на продукция на слъзна течност, което осигурява овлажняване на окото.

Това изследване се извършва при необходимост от откриване на синдром на сухото око, който може да се наблюдава при различни очни заболявания или състояния:

• Синдром на Сьонгрен;
• Кератоконюнктивит;
• Язва на роговицата;
• Прием на някои лекарства;

За провеждане на пробите на Ширмер се използват специални ленти от филтрирана хартия с маркировка, тяхната ширина е 5 мм, а дължината – 35 мм.

Преди пробата лекарят завива края на лентата в началото на маркировката на 5 мм и под ъгъл от 45 градуса внимателно поставя долния клепач на пациента.

При изпълнение на тази манипулация е важно да не се засегне роговицата.

Лентата трябва да се разполага между средната и външната част на клепача.

След 5 минути специалистът оценява резултатите, като измерва мократа част на тест линията.

• По една от методите по време на изпълнение на теста на Ширмер пациентът след въвеждане на лентите трябва да си затваря очите.

• Друг начин за извършване на теста е при отворени очи – човек трябва да гледа напред и леко нагоре.

В помещенията, в които се провежда теста на Ширмер, трябва да има достатъчно и комфортно за очите осветление.

В някои случаи се налага местно обезболяване.

За тази цел няколко минути преди поставяне на тест-лента на долния клепач се поставя обезболяващ разтвор.

Предварително лекарят трябва да се увери в липсата на алергична реакция към използвания препарат.

Цветна дигитална фотография на очни дъна

Извършва се с фундус камера с различни цветни филтри и  се записва на дигитален носител.

Офталмоскопия

Офталмоскопията представлява обективно изследване, при което се изследва очното дъно (състоянието на ретината и зрителния нерв) и стъкловидното тяло. Извършва се със специален апарат, наречен офталмоскоп или със специални лещи след предварително разширяване на зеницата.

Офталмоскопията бива два вида:

  • Директна офталмоскопия – извършва се в затъмнена стая, пациентът е в седнало положение, погледът му е фиксиран напред. Лекарят приближава офталмоскопа, който има източник на светлина и система от лещи, до изследваното око, като насочва светлината така, че да попадне върху ретината и да позволи цялостния ? оглед. Двете очи се изследват поотделно и последователно. Пациентът се стреми да мига колкото е възможно по-малко през време на изследването, което е с продължителност от няколко минути.
  • Индиректна офталмоскопия – дава възможност за по-пълен оглед на ретината. Извършва се в затъмнена стая, като пациентът е в седнало положение, с фиксирана върху специална подложка на апарата брадичка. Към окото се насочва сноп светлина, прави се обстоен и внимателен оглед на очното дъно с помощта на специални увеличителни лещи. Изследването отнема няколко минути.

   След извъшване на офталмоскопия за известен период от време, до преминаване на  ефекта от дилатиращите зеницата капки и заслепяването, пациентът трудно фокусира и вижда замъглено, особено близките предмети.

Оглед с Goldman (Фундобиомикроскопия)

Огледът с Голдман представлява стереоскопично изследване на ретината на окото – зрителен нерв, макула, съдова система, средна и крайна периферия. Използва се за диагностика и лазерно лечение на почти всички съдови и дегенеративни заболявания на ретината – диабетна ретинопатия, съдови оклузии, периферни дегенеративни лезии, руптури на ретината и др.

Флуоресцеинова ангиография

Използваната от нас фундус камера VISUCAM lite на фирмата Carl Zeiss е последно поколение дигитална камера. Флуоресцеиновата ангиография изяснява патогенезата на заболяванията на ретината, а лазер терапията се явява патогенетичното им лечение.Това обуславя разглеждането на диагностичната методика ФА и лечебната методика – лазер терапия като едно неразривно цяло. ФА се явява метод с големи диагностични възможности при заболявания на ретината , който прецизира и уточнява индикациите за приложение на лазер терапия и контролира резултатите в хода и края на лазерното лечение.

ФА методиката се състои в следното: Венозно се инжектира от медицинската сестра 20 % апирогенен разтвор на натриевата сол на флуоресцеина в ампули от 5 мл. и посредством фундус камерата наблюдавайки очното дъно се правят серия от снимки, които позволяват да се визуализира преминаването на веществото през съдовете на очното дъно, тяхната пропускливост и натрупването му в тъканта на очното дъно. Регистрираните промени се отчитат и анализират от лекаря и на тази база той подбира най-правилната техника за лазерното им лечение и контролира ефекта от това лечение.

 

Компютърна диагностика на рефракцията - Авторефрактометрия

Авторефрактометрията е метод за компютърна диагностика на зрението.  Това е безболезнено, обективно изследване на рефракцията (пречупвателната сила) на оптичните среди на окото. Авторефрактометрията дава общата пречупвателна сила на окото в диоптри и помага при предписването на оптична корекция.

http://cdn.dotmed.com/images/listingpics/1104269.jpg

Екзофталмометрия

Екзофталмометрията е  метод за измерване изпъкналостта на очните ябълки. Използва се специален уред – екзофталмометър на Хертел . Измерва се разстоянието между външния орбитен ръб и най-изпъкналата част на роговицата. Различни заболявания могат да доведат до хлътване на очната ябълка по-навътре в орбитата (енофталм) или нейното изпъкване напред (екзофталм). Екзофталмометрията е особено важна при оценка на евентуално очно засягане при болести на щитовидната жлеза като хипотиреоидизъм и тиреоидит на Хашимото.

 

Безконтактна тонометрия

Безконтактната тонометрия ( пневмотонометрия ) е метод за изследване на вътреочното налягане без да се осъществява контакт на тонометъра с повърхността на роговицата. Изследването се основава на степента и скоростта на абланацията (вгъването ) на роговицата в отговор на доза въздух под високо налягане. Данните от изследването моментално се обработват от компютър и след няколко секунди може да се види резултатът. При безконтактната тонометрия не се изисква обезболяване и липсват усложнения от нараняване и инфекции.

ОСТ - Оптична Кохеранта Томография

  ОСТ (оптична кохерентна томография)осигурява хистологични  срезове “in vivo” в цялата дебелина на ретината,което е от изключителна важност при пациенти със заболявания на макулата,глаукома и пациенти с катаракта,при които имаме необяснимо силно намаление на зрението.Освен че дава оценка в реално време за състоянието на ретината е от голямо значение и възможността за проследяване динамиката в състоянието на пациента,което от своя страна позволява да се оцени павилно ли се провежда лечението му и налага ли се промяна в терапевтичната схема.