Диабетна ретинопатия

 

СЛЕПОТАТА ОТ ДИАБЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОТВРАТИМА С ЛАЗЕР ТЕРАПИЯ

Диабетът е заболяване, което причинява поражения върху различни органи и системи. Водещото усложнение между причините за нетрудоспособност е слепотата вследствие развитие на диабетната ретинопатия. По данни от епидемиологични проучвания рискът от ослепяване при диабетиците е 25 пъти по-висок от този на общото население. Диабетичната ретинопатия се развива в различни периоди след откриването на заболяването от диабет, като е установена при около 10 % от новодиагностицираните болни.

Независимо от създадената диспансеризация и регламентираното проследяване на болните с диагностициран диабет, по-малко от полови-ната от тях получават специализирано очно изследване за търсене на съдови усложнения в ретината. Диабетичната ретинопатия е водеща причина за ново-появяващите се слепи между хората в активна възраст в световен аспект. При нея страдат микрокапилярите на ретината – техните стени задебеляват и се оклузират така прилежащите им зони се

исхемизират. Натрупва се СО2 и се отделя вазопролиферативен фактор, който стимулира променените съдове към пъпкуване и поява на неосъдове.

Последните са с нестабилна стена, чупливи и склонни към кървене. Те са в основата на големите хеморагии по ретината и в стъкловидното тяло, които водят до рязко намаление на зрението. Тези хеморагии рецидивират особенно във връзка с хипогликемични състояния. Всеки следващ хемофталм се овладява все по-трудно и в крайна сметка се стига до тракционно отлепване на ретината и слепота. Най-тежко усложнение е неоваскуларната болезнена глаукома.

Единственото ефективно лечение на диабетната ретинопатия е лазерното лечение -навреме и правилно проведено.Целта на лечението е да се запази доброто зрение на пациента. С него не може да се възвърне вече намаленото или загубено на зрение поради необратими промени в ретината. Съществуват няколко основни лазерни техники: панретинена лазер коагулация, фокална лазер коагулация и грид – техника при хроничен едем в задния полюс. Панретинена лазеркоагулация се постига с около 3 000 – 3 500 лазеркоагулата по повърхността на ретината осъществени в 6 –7 последователни лечебни сеанса в течение на 6-7 последователни месеци. Самите процедури са безболезнени и се извършват под топикална анестезия.

Ранното откриване на диабетната ретинопатия,навременното й лечение, тясното сътрудничество между личния лекар, ендокринолога и офталмолога ще предпазят диабетно болните от слепота и инвалидизиране.

 

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОЧНИТЕ ДЪНА НА БОЛНИ С ДИАБЕТ ОТ ОФТАЛМОЛОГ

  • Преглед на очните дъна при откриване на диабета
  • При пациенти, без установени при първия преглед промени, се прави ежегоден контрол
  • При пациенти, с установен диабет с давност на диабета 8 – 15 год., се извършва ежегодна фундоскопия и флуоресцеинова ангиография(ФА) на 2 год. до установяване на диабетична ретинопатия
  • При установена диабетична ретинопатия се извършва контролна фундоскопия на 6 мес. и ФА ежегодно
  • При установяване на едем в задния полюс и начална неоваскула- ризация се предприема лазеркоагулация
  • Контролните прегледи след приключване на лазеркоагулацията са ежемесечни, а след третия месец се извършват на 6 мес.

От 10 години Очен Медицински Център „ВИСТА” разполага с лазер за лечение на диабетична ретинопатия.