Глаукома

 

Глаукомата е сред водещите причини за слепота. Според статистиката в света боледуват над 90 милиона души(от тях 10% са слепи). У нас болните от глаукома са над 60 хиляди души.

Това е сериозно очно заболяване, което може да доведе до значителна загуба на зрение и до слепота, ако не се лекува. Ключът към справяне с болестта са своевременното поставяне на диагнозата, правилното лечение и редовните контролни очни прегледи.

Според СЗО глаукомата е на второ място в света като причина за слепота след катарактата. Тъй като слепотата от катаракта е оперативно лечима и възвратима, глаукомата остава на първо място като причина за нелечима слепота.

Глаукомата е заболяване, което без лечение води до слепота, вследствие загиване на нервни клетки и атрофия на зрителния нерв. Основният рисков фактор е повишеното вътреочно налягане. Известни са и редица други важни рискови фактори, които могат да бъдат очни : флуктуации на ВОН, тънка роговица, псевдоексфолиации, хеморагии върху диска на зрителния нерв, късогледство > 4.0 Д , или извъночни: възраст, раса, фамилна обремененост, съдови заболявания.

Болестта се развива бавно и пациентите с години не усещат никакви промени. Някои се оплакват от затруднение в зрението при намалено осветление, сутрешно замъгляване, нужда от честа смяна на очилата, безпричинно главоболие или болки в очите, поява на цветни кръгове около светлинни източници. В началото на заболяването зрителните функции дълго остават запазени. Болните не забелязват промените в зрението си, тъй като настъпват бавно и те се приспособяват към тях. С напредване на състоянието се появяват дефекти в периферното зрение. Въпреки, че пациентите в повечето случаи не ги осъзнават, те могат да бъдат открити от очния лекар чрез метода на компютърната периметрия. Когато пациентът сам долови загуба в зрителното поле, след като огромен брой нервни клетки са загинали, заболяването е вече в напреднал стадий. Това прави глаукомата толкова коварна и опасна. Следователно глаукомата трябва активно да се търси и диагностицира, преди още да са се появили първите й симптоми. Става въпрос за хроничната откритоъгълна глаукома, която е най-честия вид глаукома (в 2/3 от случаите).

Има по-редки случаи на остра глаукома, която поради внезапното и силно покачване на очното налягане протича драматично, с главоболие, гадене и повръщане, зрителни нарушения, червено и твърдо като камък око. Глаукомният пристъп почти винаги принуждава пациента да потърси веднага лекарска помощ.

Препоръчва се първият профилактичен очен преглед, включващ измерване на вътреочното налягане, да се направи около 40 годишна възраст. Това е времето, когато повечето хора се нуждаят от първите очила за четене и усещат необходимост от корекция на зрението си.

Глаукомата е многофакторно заболяване, а основният лечим рисков фактор е вътреочното налягане. За да са спокойни лекарят и неговият пациент е необходимо да се достигне така нареченото таргетно (прицелно) вътреочно налягане, което е индивидуално за всеки един пациент. Това е налягането, което забавя уврежданията в зрителното поле и запазва зрението.

Идеалното средство за ефективно лечение, трябва да отговаря на следните изисквания:

^ да бъде ефикасно, тоест максимално да понижава очното налягане- средно с 30% от първоначално измереното; да осигурява минимални денонощни колебания на вътреочното налягане;

^ да бъде удобно за приложение- 1-2 пъти дневно;

^ лесно за съхранение;

^ да е безопасно и добре поносимо, с малко или липса на странични ефекти.

Най- новото поколение медикаменти и средство за първи избор в момента са така наречените простагландинови аналози. Това са нов клас медикаменти, които понижават вътреочното налягане, като подобряват отичането на вътреочна течност.

Има клинични ситуации, при които пациентът е показан за повече от едно лекарство: когато изписаните капки са ефективни, но не е достигнато прицелното вътреочно налягане; при прогресия на промените в зрителното поле; когато диагнозата се поставя в напреднал стадий.

В по-напредналите случаи ефект имат още лазерното и хирургично лечение на глаукомата.

За съвременното откриване и проследяване на глаукомата все по-голямо значение имат автоматичната тонометрия, пахиметрията, компютърната периметрия и оптичната кохерентна томография.

Предимствата на автоматичната тонометрия са бързото и безболезнено измерване на вътреочното налягане. Самото измерване става в седнало положение, с апарат, който насочва към окото на пациента струйка въздух, което не изисква поставянето на анестезия под формата на капки.

Пахиметрията е съвременно изследване, с което се измерва дебелината на роговицата на пациента, която както се посочи по-горе е важен рисков фактор. Тя има голямо значение за определяне на таргетното налягане, особено при млади пациенти и пациенти съмнителни за глаукома.

Компютърната периметрия е метод за изследване на зрителното поле, което ни дава информация за състоянието и функцията на зрителните проводни пътища и зрителната мозъчна кора. Изследването включва провеждане на специални прагови тестове, които дават информация за светлочуствителноста във всяка част на ретината. С периметричното изследване се установява функционалното състояние на зрителния нерв и слоя на нервните влакна на ретината.

Оптичната кохерентна томография осигурява хистологични срезове “in vivo” в цялата дебелина на слоевете на ретината, което е изключително важно при пациенти със заболявания на макулата, глаукома и катаракта, при които имаме необяснимо силно намаление на зрението. Освен, че дава оценка в реално време за състоянието на ретината е от голямо значение и възможността за проследяване динамиката в състоянието на пациента, което от своя страна позволява да се оцени правилно ли се провежда лечението му и налага ли се промяна в терапевтичната схема.

RNFL Търсенето на идеалното лекарство за лечение и на идеалната апаратура за диагностика на глаукома продължава.