Вторична катаракта

 

Катаракта или вътрешно перде е заболяване, което протича с намаляване прозрачността на лещата на окото. Прогресивното помътняване на лещата довежда до прогресивно намаление на зрението, което е и основно оплакване на пациентите. Наследствената и вродена катаракта са характерни за детската възраст. Старческата катаракта засяга хората след 50-те години. Патологичната катаракта се развива във връзка със системно заболяване като захарен диабет, някои кожни и неврологични заболявания. Усложнена катаракта се появява като резултат от очно заболяване – хронични възпаления, глаукома, високостепенно късогледство, тумори на окото.

В ежедневната практика най-често се среща възрастовата или старческа катаракта. Сигурно консервативно лечение на това заболяване няма. Единствено оперативното отстраняване на помътнената леща и оптичната корекция чрез имплантация на вътреочна леща може да възстанови зрението на оперираното око. Днес, използвайки техники като екстракапсулна екстракция и факоемулсификация, се оперира тогава, когато катарактата започне да пречи на болния в неговата професия и в ежедневието му, независимо от стадия й на развитие.

Основната съвременна техника за оперативно лечение е факоемулсификацията – лещата се отсранява чрез разбиването й с ултразвук през малък разрез, като се имплантира твърда или се инжектира мека (сгъваема) вътреочна леща с предварително изчислена диоптрична сила. Операцията е кратка, безшевна и безболезнена. Пациентът може да се върне към обичайните си задължения след няколко дни.

Вторичната катаракта или т.нар.”вторично перде” представлява уплътняване и помътняване на задната капсула на лещата на окото. При съвременните микрохирургични техники задната капсула на лещата се запазва и служи за опора на имплантирата вътреочна леща. Тази компликация се получава в около 35% от случаите и не зависи особено от вида на оперативната техника и вида на имплантираната леща. Затова е прието да се счита, че това не е усложнение на операцията, а естествен феномен. Проявява се с прогресивно намаление на зрението обикновенно от 3 до 6 месеца след проведена оперативна интервенция при възрастните пациенти. При по-младите възрастови групи уплътняването се наблюдава при почти 100% от пациентите до 2 год. след операцията.

Уплътняването на задната лещена капсула е значително по-често след операция на очи с патологични катаракти при диабет и усложнени катаракти при увеит, миопия, пигментна дегенерация на ретината.

Способите на лечение на вторичната катаракта, използвани в съвременната офталмология могат да бъдат разделени на 2 големи групи – хирургични методи на капсулотомия (разкъсване на задната лещена капсула) и лазерен метод на лечение, който стана възможен с появата на YAG лазерите.

Лазерната задна капсулотомия осигурява минимална травматичност на операцията, с минимален риск за оперативни и следоперативни усложнения. Този метод получи широко разпространение благодарение на високата му ефективност, възможност за извършване на манипулацията в амбулаторни условия във всеки лекарски кабинет, оборудван с гореспоменатия лазерен апарат, а процедурата е безболезнена. Сроковете за извършване на лазерната капсулотомия са от 3-4 седмици до 6 месеца след проведена катарактална хирургия. Продължителното й отлагане не гарантира отсъствие на усложнения.

Разкъсването на капсулата се извършва с няколко лазерни “изстрела” в центъра й, съответсващ на оптичната зона на зеницата, а самото разкъсване се получава вследствие изпаряване на тъканите от концентрирането на лазерната енергия. Ефектът се оценява по достигнатото повишение на зрителната острота. Резулатът от манипулацията е стабилен.

Същият лазерен апарат се използва при лечение и на други очни заболявания – лечение и профилактика на първична закритоъгълна глаукома; следтравмени и следоперативни реконструкции в областта на предния очен сегмент; посттравмени катаракти и възпалителни сраствания.